Inspirerende Kick-off van regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten en jongeren in kwetsbare positie.

Op 19 april 2017 werd de Kick-off van regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten en jongeren in kwetsbare positie georganiseerd in De Buorskip in Beetsterzwaag. Een uniek congres dat aan ruim 100 professionals uit gemeenten (sociale zaken en gebiedsteams) en  onderwijs alle kennis en handvatten bood om aan de slag te gaan met de nieuwe maatregelen. De maatregelen  zijn opgesteld voor het reduceren van voortijdig schoolverlaten en het creëren van een vangnet voor jongeren in een kwetsbare positie. De bijzondere middag werd afgesloten door spreker Leo Bormans, ambassadeur van geluk en levenskwaliteit.

De regiegroep regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan de vervolgaanpak voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie 2017-2020. Omdat de vervolgaanpak nu start was het congres de gelegenheid om alle nieuwe maatregelen te presenteren. Maar ook om terug te blikken op het convenant 2012-2016. Want het einde van het convenant betekent natuurlijk niet dat die maatregelen ook ophouden.

Interactieve workshopsessies en een inspirerende gastspreker
Het congres werd plenair geopend door Wethouder Ron van der Leck, wethouder onderwijs van contactgemeente Smallingerland. Met een animatie werden de nieuwe maatregelen kort geïntroduceerd.
Daarna gingen de deelnemers uiteen voor diverse workshopsessies.
In de sessies kwam o.a.  verzuim 18+, plustrajecten, kennis maken met de nieuwe overstapcoaches en het digitaal assessment aan bod. De middag werd compleet gemaakt met de inspirerende lezing van Leo Bormans over geluk.

Zelf aan de slag!
Alle presentaties en vertoonde animatie vind je hier. Laat je inspireren en ga ook aan de slag. Voor meer informatie over de regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten en jongeren in kwetsbare positie mag u contact op nemen met rmc-coördinator Dineke Wagenaar.