Ik spijbel, nou en?

rmc en jongeren

Eigen schooltijden, te mooi om waar te zijn helaas.
Ga je niet volgens het lesrooster naar school of kom je regelmatig te laat?
Dan heeft dat gevolgen.

Als je vaak ongeoorloofd afwezigAfwezig zijn, zonder afmelding, terwijl je volgens het rooster wel op school moet zijn.  bent, dan geeft de school dit door aan de leerplichtambtenaar.

  • School mag dit doen op het moment dat ze zich zorgen maken over jouw afwezigheid.
  • School moet dit doen als je 16 uur afwezig bent geweest in een periode van 4 weken.
    Dan is het een melding in het DUO-verzuimloket.

Na de melding van school volgt een gesprek met de leerplichtambtenaar.
In dit gesprek kijkt de leerplichtambtenaar samen met jou naar oplossingen om weer volgens jouw lesrooster naar school te gaan. Ook legt de leerplichtambtenaar de gemaakte afspraken vast en deelt deze met je, zodat jij er mee aan de slag kan.

Ga je vervolgens nog steeds niet volgens lesrooster naar school?
Of kom je de afspraken met de leerplichtambtenaar niet na? Dan ben je strafbaar. Je kunt dan een Halt-straf krijgen of de leerplichtambtenaar kan een proces-verbaal tegen jou (vanaf 12 jaar) en/of je ouders/verzorgers opmaken.