start Wijzer

Leerplicht en jongeren

Jij hebt, net als ieder ander kind/jongere, recht op onderwijs. Dit is in Nederland via de Leerplichtwet geregeld. Aansluitend op de leerplichtwet geldt de kwalificatieplicht. Naast het recht op onderwijs, heb je ook een plicht:

  • Vanaf je 5e jaar tot het einde van het schooljaar waarin je 16 wordt, ben je leerplichtig. Dat wil zeggen dat je iedere dag op school hoort te zitten.
  • Als je 12 schooljaren achter de rug hebt, eindigt de leerplicht. De basisschoolperiode telt mee voor acht jaar, ook als jij hier korter over gedaan hebt.
  • De kwalificatieplicht loopt door tot jouw 18de verjaardag of tot het moment dat je een startkwalificatie hebt behaald. Met een startkwalificatieJe hebt een startkwalificatie (volgens het ministerie) als je een mbo-diploma ( vanaf niveau 2) of een havo/vwo-diploma hebt gehaald. Simpel gezegd; het minimale onderwijsniveau dat nodig is om een leuke baan te krijgen voor langere tijd. heb je een grotere kans op een leuke baan en een hoger salaris.

Leerplichtambtenaren voeren de leerplichtwet uit. Dit betekent dat je een gesprek krijgt met een leerplichtambtenaar op het moment dat je je niet aan de wet houdt.