start Wijzer

Leerplicht en jongeren

Jij hebt, net als ieder andere jeugdige, recht op onderwijs. Dit is in Nederland in de Leerplichtwet geregeld. In deze wet staat dat je:

  • verplicht bent om tot je 18de verjaardag of totdat je een havo- of vwo-diploma hebt behaald, volgens lesrooster naar school te gaan.
  • vanaf je 16de verjaardag leren en werken mag combineren.

Op het moment dat je verzuimt, krijg je te maken met een leerplichtambtenaar.