start Wijzer

rmc en jongeren

Jij hebt, net als ieder ander kind/jongere, recht op onderwijs. Dit is in Nederland via de Leerplichtwet geregeld. Aansluitend op de leerplichtwet geldt de kwalificatieplicht.

In deze Leerplichtwet staat dat jij, net als alle kinderen/jongeren die in Nederland wonen (of lang verblijven):

  • Volledig leerplichtig bent vanaf 5 jaar, tot het einde van het schooljaar waarin je 16 wordt,
  • Let op, het kan ook zijn dat je volledige leerplichttijd stopt aan het einde van het twaalfde schooljaar. De basisschoolperiode telt mee voor acht jaar, ook als jij hier korter over gedaan hebt.
  • De kwalificatieplicht loopt door tot jouw 18de verjaardag of tot het moment dat je een startkwalificatie hebt behaald. Met een startkwalificatieJe hebt een startkwalificatie (volgens het ministerie) als je een mbo-diploma ( vanaf niveau 2) of een havo/vwo-diploma hebt gehaald. Simpel gezegd; het minimale onderwijsniveau dat nodig is om een leuke baan te krijgen voor langere tijd. heb je een grotere kans op een leuke baan en een hoger salaris.