Ik spijbel, nou en?

rmc en jongeren 18 – 23

Stel, je spijbelt.
Bewust of onbewust kies je ervoor om lessen te missen of komt veelvuldig te laat.

Wat zijn de gevolgen van dit verzuim voor jou?

  • Een school kan zelf interne regels voor verzuim instellen. Deze staan in de schoolgids en maken onderdeel uit van de onderwijsovereenkomst die jij hebt ondertekend.

Houd jij je niet aan de gemaakte afspraken met school? Dat kan gevolgen hebben;

  • School meldt het verzuim op een gegeven moment bij DUO (zo kom je ook bij het  rmc in beeld).
  • Ben je meer dan 4 weken afwezig en heb je nog geen startkwalificatieJe hebt een startkwalificatie (volgens het ministerie) als je een mbo-diploma ( vanaf niveau 2) of een havo/vwo-diploma hebt gehaald. Simpel gezegd; het minimale onderwijsniveau dat nodig is om een leuke baan te krijgen voor langere tijd., dan sta je officieel (DUO) geregistreerd als voortijdig schoolverlater.