Wat kost het mbo?

rmc en jongeren

Je betaalt lesgeld als je 18 jaar of ouder bent op 1 augustus van het schooljaar waarin  je staat ingeschreven bij een voltijds mbo-opleiding. Voor het schooljaar 2017/2018 is dat 1.137 euro.

Dit bedrag kan je op twee manieren betalen. Het volledige bedrag per acceptgiro of in zes termijnen via automatische incasso. De betaalwijze moet je voor de datum die op de acceptgiro staat aan DUO doorgeven. Dit doe je op DUO.

Vergoeding lesgeld
Heb je studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren? Als je een aanvullende beurs of toelage krijgt, zit daarin een vergoeding voor het lesgeld. De vergoeding is vanaf augustus maximaal € 94,75 per maand.

Overige kosten
Naast het lesgeld heb je ook nog kosten aan leermateriaal, zoals boeken, schriften of speciale spullen die nodig zijn voor het volgen van jouw opleiding. Ook kan de school nog kosten in rekening brengen voor extra diensten en activiteiten, zoals excursies. Jij mag wel zelf bepalen of je gebruik maakt van deze diensten of activiteiten.