De Participatiewet vereist dat werkzoekenden tot 27 jaar eerst vier weken actief op zoek gaan naar werk of een opleiding, voordat ze bij de gemeente een bijstandsuitkering kunnen aanvragen.

Voor kwetsbare jongeren tot 27 jaar, die niet zelfstandig die zoektocht kunnen doen, mag de gemeente al tijdens die vier weken ondersteuning bieden: b.v. bij een leerwerktraject voor jongeren zonder startkwalificatie (artikel 10f van de Participatiewet) of als jongeren dreigen uit te vallen uit het onderwijs. Het College van B&W of de gemeenteraad bepaalt of en hoe ze dit willen doen.

Gemeenten kunnen maatwerk leveren op basis van artikel 18 van de Participatiewet indien de situatie daarom vraagt, bijvoorbeeld bij jongeren met een beperking of ernstige problemen. Het college kan bovendien vanaf de aanvraag, dus nog voor het recht op bijstand is vastgesteld, een voorschot verlenen op grond van artikel 52 van de Participatiewet. Wordt alsnog het recht op bijstand niet gehonoreerd, dan moet dit voorschot worden terugbetaald.

Meer info: http://www.16-27.nl/wet-en-regelgeving