rmc en ouders

Leerplicht en kwalificatieplicht

Tot welke leeftijd geldt de leerplichtwet? En wat houdt de kwalificatieplicht eigenlijk in?

Wij denken mee

We zoeken samen met u naar oplossingen voor de problemen die de schoolgang van uw kind belemmeren.

Verlof en vrijstelling

Succes op school begint met aanwezig zijn tijdens de lessen. Soms is afwezig zijn onder schooltijd toegestaan.

Verzuim

Indien uw zoon/dochter niet volgens het lesrooster naar school gaat, zonder afmelding bij school, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Verzuim kan gevolgen hebben.

Verwijsindex

Maken wij ons zorgen om een jongere?  Dan vermelden wij deze  jongere in de Verwijsindex. Met de melding wordt het netwerk rondom een jongere in beeld gebracht.

Educatiemeter

Deze test geeft onder andere inzicht in beroeps- en studie-interesses en geeft weer hoe deze interesses worden beïnvloed door zijn/haar omgeving.