Leerrecht en kwalificatieplicht

rmc en ouders

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Dit is in Nederland via de Leerplichtwet geregeld. Aansluitend op de leerplichtwet geldt de kwalificatieplicht.

Leerplichtwet
De Leerplichtwet geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar.

Kwalificatieplicht
Na de volledige leerplicht moet uw kind nog een startkwalificatieJe hebt een startkwalificatie (volgens het ministerie) als je een mbo-diploma ( vanaf niveau 2) of een havo/vwo-diploma hebt gehaald. Simpel gezegd; het minimale onderwijsniveau dat nodig is om een leuke baan te krijgen voor langere tijd. behalen, wanneer hij/zij:

  • nog geen 18 jaar is en
  • nog geen startkwalificatie heeft behaald.

Een startkwalificatie behalen, betekent dat uw kind onderwijs moet volgen dat gericht is op het behalen van minimaal een diploma mbo 2, of een havo- of vwo-diploma.

De kwalificatieplicht geldt niet voor

  • Jongeren die in het voortgezet speciaal onderwijs het uitstroomprofiel arbeid of dagbesteding hebben gevolgd of
  • Voor jongeren die een diploma of getuigschrift van de praktijkschool hebben

Indien ouders verzoeken om de leerling (van het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs arbeid/dagbesteding) uit te schrijven voordat de leerling 18 jaar is, dan is de leerling na uitschrijving niet meer kwalificatieplichtig.
Heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met de leerplichtambtenaar van uw gemeente.