Verwijsindex

rmc en ouders

Met de meeste jeugdigen in regio De Friese Wouden gaat het gelukkig goed. Er is echter een categorie van 0 tot 23 jaar die risico’s loopt of met problemen kampt. Het is belangrijk dat we die jeugdigen in beeld krijgen en houden.

Jeugdigen hebben recht op bescherming, op een goede opvoeding en een adequate opleiding. Maar als dat in gevaar komt, vraagt dat om een gezamenlijke aanpak van de organisaties die met deze jeugdige te maken hebben. We mogen ze niet laten schieten!

De Verwijsindex zorgt daarvoor. De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jeugdigen (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Duidelijk wordt dan welke andere hulpverlener zich mogelijk ook actief met de situatie van deze jeugdige  bezig houdt. Met het afgeven van een signaal in de verwijsindex, wordt het netwerk rondom een jeugdige in beeld gebracht. Het zorgt ervoor dat de hulpverleners elkaar snel weten te vinden.

Om dit bovenstaande te verduidelijken heeft de verwijsindex tv een filmpje gemaakt.