Verzuim

rmc en ouders

Uw zoon/dochter is verplicht om elke schooldag, volgens het lesrooster naar school te gaan. Indien uw zoon/dochter niet volgens het lesrooster naar school gaat, zonder afmelding bij school, is er sprake van ongeoorloofd verzuim.

Scholen zijn verplicht dit te melden bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De schoolleiding maakt een melding zodra uw kind totaal 16 uren les- of praktijktijd in 4 opeenvolgende lesweken afwezig was.

Gevolgen van ongeoorloofd verzuim

  • Is uw kind niet op school zonder dat hiervoor een geldige reden is? Of voldoet de reden niet aan de gestelde voorwaarden? Dan bent u (tot zijn/ haar 18e jaar) samen met uw kind (vanaf 12 jaar) strafbaar.
  • De rechter kan uw leerplichtige kind vanaf 12 jaar een taakstraf of een geldboete geven. Kwalificatieplichtige jongeren kunnen een geldboete krijgen. Ook u als ouder of verzorger kunt een geldboete krijgen. Deze kan oplopen tot €3.900. In ernstige gevallen kan de rechter een voorwaardelijke gevangenisstraf met proeftijd opleggen.
  • Het verzuimloket van DUO geeft de melding door aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze onderzoekt de zaak en kan uiteindelijk een proces-verbaal opmaken. De ambtenaar stuurt het proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie.
  • Ook kan de leerplichtambtenaar het verzuim melden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit doet hij als hij vindt dat zijn pogingen om de leerling weer naar school te krijgen geen effect hebben. De SVB kan dan de kinderbijslag stoppen. Deze maatregel geldt alleen voor leerlingen van 16 en 17 jaar die geen startkwalificatieJe hebt een startkwalificatie (volgens het ministerie) als je een mbo-diploma ( vanaf niveau 2) of een havo/vwo-diploma hebt gehaald. Simpel gezegd; het minimale onderwijsniveau dat nodig is om een leuke baan te krijgen voor langere tijd. hebben.