Over ons

Wie zijn wij?

Wij zijn medewerkers leerlingenadministratie, (mbo)leerplichtambtenaren, rmc-trajectbegeleiders, beleidsmedewerkers en de rmc-coördinator.

Wat doen wij?

De hoofdtaken van leerplicht & rmc in regio De Friese Wouden zijn het uitvoeren van de leerplichtwet, de aanpak voortijdig schoolverlaten (rmc) en de leerlingenadministratie

Wetgeving

Hier vindt u informatie over de leerplichtwet, de kwalificatieplicht, de rmc-wetgeving en de wetgeving jongeren in kwetsbare positie; wetgeving

Partners

Wij werken o.a. samen met de regiogemeenten, gebiedsteams, primair- en voortgezet onderwijs, middelbaarberoepsonderwijs

Logo en beeldmerk

Wist u dat de cirkels de doorsnede van een boom verbeelden? En dat de uil is gekozen vanwege de associatie met wijsheid?

Contact
Postbus 10.000
9200 HA Drachten
Je kunt ons alleen op afspraak bezoeken.

RMC De Friese Wouden
De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten voor regio De Friese Wouden.