Regionale samenwerking

over ons

Sinds 2008 is het landelijke programma “Aanval op Schooluitval” actief: een pakket aan extra maatregelen dat schooluitval actief bestrijdt. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt voor dit programma extra regionale middelen beschikbaar. Dit geld is bestemd voor regionale plannen. Regionale partijen (onderwijs & gemeenten) stellen samen een regionaal programma op. Dit programma geldt voor 4 jaar.

In De Friese Wouden hebben alle partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, die de grondslag vormt voor het regionale programma.


Regionaal programma 2017-2020
Na afloop van het 2e VSV Convenant  in 2016 is door het ministerie van OCW besloten om in de toekomst niet langer meer te werken met convenanten. De regionale samenwerking wordt wel opnieuw gestimuleerd door het ministerie door extra geld beschikbaar te stellen, maar de regio stelt zelf een programma op.

De doelgroep van het rmc is in het regionaal programma uitgebreid:
Naast de al bekende voortijdig schoolverlaters, komt er nu ook de doelgroep bij van de jongeren van het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en van de niveau ‘s van vmbo basisberoepsgerichte leerweg , ISK en mbo entree.
Belangrijk hierbij: Jongeren met uitstroom arbeid of onderwijs.

In het regionaal programma 2017-2020 werken we met 3 herkenbare thema’s.

 1. Stay in school
  Het voorkomen van uitval uit het onderwijs van de overbelaste jongeren.
 2. Take the next step
  Het organiseren van een netwerk rondom de overstapmomenten van de voortijdig schoolverlaters die niet zelfstandig de weg terug naar school vinden.
 3. Back to school
  Oude voortijdig schoolverlaters die niet zelfstandig de weg terug naar school vinden

 

Nieuwsgierig? In onderstaand filmpje wordt het regionale programma 2017-2020 in 5 minuutjes toegelicht.

 

 

VSV Convenant 1 (2008 – 2012)
In schooljaar 2008/2009 ging het VSV Convenant 1 van start in regio De Friese Wouden. Het regionale programma voor 2008-2011 werd verlengd met 2012. Tijdens dit  VSV Convenant is gewerkt aan de volgende projecten:

 •  Zorgstructuur (Zorg Advies Team)
 • Overgang vmbo-mbo
 • Persoonlijke begeleiding
 • Opvangklassen voor voortijdig schoolverlaters en meerdere instroommomenten in het mbo
 • Dagbesteding (sport en cultuur)
 • Verzuimbeleid
 • Curatieve maatregelen; EVC- en maatwerktrajecten

VSV Convenant 2 (2012 – 2016)
In schooljaar 2012/2013 ging het 2e VSV Convenant van start in regio De Friese Wouden. Het regionale programma werd met een jaar verlengd met t/m 31 december 2016. Voorafgaand aan het opstellen van een nieuw regionaal programma, is een regionale analyse (2011) uitgevoerd.
De regiocijfers zijn op basis van de voorlopige cijfers 2010-2011 gepresenteerd in de VSV-verkenner van OCW.

De regionale analyse heeft geleid tot het nieuwe regionale programma met daarin 4 hoofdmaatregelen:

 • Maatregel 1: Rebound voorziening mbo & vo (plusvoorziening).
 • Maatregel 2: Lifecoach
 • Maatregel 3: Het loopbaanloket
 • Maatregel 4; Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.

Hier staan nog enkele relevante documenten en links met betrekking tot het vsv-convenant 2012-2015:

Contact
Postbus 10.000
9200 HA Drachten
Je kunt ons alleen op afspraak bezoeken.

RMC De Friese Wouden
De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten voor regio De Friese Wouden.