De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft een rapport gepubliceerd over de strafrechtelijke aanpak van schoolverzuim. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft dit rapport op 6 juni naar de Tweede Kamer gezonden.

In een beleidsreactie onderstreept de staatssecretaris het belang van preventie en de vroegtijdige inzet van vrijwillige (jeugd)hulp bij de aanpak van schoolverzuim. De ketenpartners (waaronder Ingrado en VNG) delen deze visie. Zij hebben dit eerder vastgelegd in een vernieuwde handleiding: de Methodische Aanpak Schoolverzuim.

Overleg Raad voor de Kinderbescherming met leerplicht belangrijk In het onderzoek van de Inspectie stond de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) centraal. Er zijn verbeteringen mogelijk op het terrein van het onderzoek dat de RvdK uitvoert, maar ook wat betreft de tijdige en volledige uitwisseling van informatie met de jongere, ouders/verzorgers en ketenpartners.

Enkele aanbevelingen richten zich ook op de afdelingen leerplicht van gemeenten.

  • Het consultatiemoment tussen de RvdK en de afdeling leerplicht van gemeenten is erg belangrijk bij de aanpak van schoolverzuim.
  • Een goed voorbeeld is het pre-Justitieel Casusoverleg, wat al in een aantal regio‚Äôs plaatsvindt. Tijdens dit overleg kan de inzet van (vrijwillige) jeugdhulp in een vroeg stadium worden besproken, zodat een proces-verbaal wegens schoolverzuim kan worden voorkomen.

Hier vind je o.a. de beleidsreactie & het rapport van de inspectie Veiligheid & Justitie. (voor zover nog niet bekend) Hier vind je meer informatie over de MAS