Ook startWijzer (begeleiding leerplicht, overstappers, voortijdig schoolverlaten en scholingsonderzoeken) heeft een Privacy Statement vastgesteld. Er verandert daarmee niets fundamenteels aan de manier waarop we met je gegevens omgaan. We hebben jouw belang altijd voor ogen bij het noteren van je gegevens in een dossier of bij het delen van jouw gegevens met andere organisaties. We hebben op een rijtje gezet hoe we dat doen. Zodat je ook weet dat we dit echt serieus nemen.

Ons Privacystatement  en Privacyreglement vind je op onze site. Toegegeven: het is veel tekst. Daar ontkomen we niet aan.
Heb je geen tijd om het allemaal door te nemen? Hieronder vind je een korte samenvatting:

  • Transparant: We hebben een overzicht gemaakt van de gegevens die we verzamelen en hoe we die gebruiken. We verzamelen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn .
  • AVG: Onze nieuwe privacyregels zijn in lijn met de nieuwe vereisten van de AVG wetgeving, die op 25 mei 2018 ingaat.
  • Je rechten: Je hebt de mogelijkheid om de gegevens die we van jou opslaan in te zien, aan te passen of te laten verwijderen..

Heb je hier vragen over? Mail ze even naar info@rmc.nl. Dan helpen we je graag.

Team startWijzer (administratie, leerplichtambtenaren, mbo-leerplichtambtenaren en rmc-trajectbegeleiders