Professionals

rmc – professionals

Verwijsindex

Met het afgeven van een signaal in de Verwijsindex, wordt het netwerk rondom een kind/jongere in beeld gebracht

Lees meer

Diensten rmc

Wij bieden o.a.  een loopbaangesprek, de Educatiemeter en een Digitaal Portfolio

Lees meer

Downloads

Hier vindt u o.a. het Handboek leerplicht Fryslan, het Verzuimprotocol Friesland en de Verzuimkaart.

Lees meer

Jaarverslag en actieplan

Bekijk het recente actieplan leerplicht & rmc en het regionaal jaarverslag met het voorgaande schooljaar.

Lees meer

Inspirerend congres 19 april 2017

Lees alles over de kick-off van de regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten en jongeren in kwetsbare positie.

Lees meer