Jaarverslag en actieplan

rmc – professionals

Regionaal jaarverslag en actieplan leerplicht en rmc
In het regionaal jaarverslag staat (over alle bij het rmc behorende gemeentes), cijfermatig materiaal met betrekking tot  het voorgaande schooljaar; cijfers over verzuim, thuiszitters, voortijdig schoolverlaters etcetera.
In het meest recente actieplan leerplicht en rmc staan de nog te ondernemen acties en  aangepaste acties door veranderende wetgeving.

Jaarverslag

Jaarverslag leerplicht en RMC De Friese Wouden 2016-2017
Jaarverslag RMC De Friese Wouden 2015-2016
Jaarverslag RMC De Friese Wouden 2014-2015

Actieplannen

Actieplan Leerplicht en RMC-functie regio De Friese Wouden 2018
Actieplan Leerplicht en RMC-functie regio De Friese Wouden 2017
Actieplan Leerplicht en RMC-functie regio De Friese Wouden 2016
Actieplan Leerplicht en RMC-functie regio De Friese Wouden 2015