Diensten rmc

rmc – professionals

Het rmc voert een wettelijke taak uit om jeugdigen die problemen ondervinden in hun onderwijsloopbaan te registreren en te begeleiden. Hun kansen en hindernissen in beeld brengen en ze, voor zover mogelijk,  te herplaatsen in een onderwijstraject.

Hiervoor hebben we verschillende middelen tot onze beschikking:

Loopbaangesprek

Het rmc assisteert

  • Jongeren die op zoek zijn naar een leerbaan/leerwerkplek, noodzakelijk voor het starten van een bbl-opleiding.
  • Werkende jongeren zonder startkwalificatie, waarbij de werkgever natuurlijk een belangrijke rol speelt in het omzetten van deze baan naar een leerbaan of in het aanbieden van ( intern) beroepsgerichte cursussen.
  • Ondernemers, met kennis op het gebied van onderwijs (werken en leren), subsidies voor werkgevers en het worden van een erkend leerbedrijf.
EducatieMeter

EducatieMeter is een digitaal assessment bedoeld voor jongeren met een ontwikkel- en/of opleidingsvraagstuk in het voortgezet en beroepsvoorbereidend onderwijs. EducatieMeter inventariseert en toetst de persoonlijke waarden, interesses en omstandigheden en geeft een beeld van de intrinsieke motivatie van een jongere.

Waarom valt de ene jongere uit en de andere niet? Uit onderzoek is gebleken dat hier een groot aantal (combinaties van) oorzaken aan ten grondslag ligt. Samengevat zijn er altijd problemen in de ‘fit’ tussen leerling, school en begeleiding. Dit komt telkens tot uitdrukking in een mismatch van persoonskenmerken met bepaalde kenmerken van studie en onderwijsaanbod.

EducatieMeter

Digitaal Portfolio

Begeleidt u een jongere die een stap wil maken vanuit dagbesteding richting participatie?
Bent u op zoek naar handvaten in het begeleiden van jongeren richting onderwijs?

Door te werken met een Digitaal Portfolio kunt u samen met de jongere onderzoeken of een stap richting participatie en/of onderwijs bij de jongere past.