Regionale samenwerking

professionals

Sinds 2008 is het landelijke programma “Aanval op Schooluitval” actief: een pakket aan extra maatregelen dat schooluitval actief bestrijdt. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt voor dit programma extra regionale middelen beschikbaar. Dit geld is bestemd voor regionale plannen. Regionale partijen (onderwijs & gemeenten) stellen samen een regionaal programma op. Dit programma geldt voor 4 jaar.

In De Friese Wouden hebben alle partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, die de grondslag vormt voor het regionale programma.

Na afloop van het 2e VSV Convenant  in 2016 is door het ministerie van OCW besloten om in de toekomst niet langer meer te werken met convenanten. De regionale samenwerking wordt wel opnieuw gestimuleerd door het ministerie door extra geld beschikbaar te stellen, maar de regio stelt zelf een programma op.

De doelgroep van het rmc is in het regionaal programma uitgebreid:
Naast de al bekende voortijdig schoolverlaters, komt er nu ook de doelgroep bij van de jongeren van het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en van de niveau ‘s van vmbo basisberoepsgerichte leerweg , ISK en mbo entree.
Belangrijk hierbij: Jongeren met uitstroom arbeid of onderwijs.

In het regionaal programma 2017-2020 werken we met 3 thema’s:

  1. Stay in school
    Het voorkomen van uitval uit het onderwijs van de overbelaste jongeren.
  2. Take the next step
    Het organiseren van een netwerk rondom de overstapmomenten van de voortijdig schoolverlaters die niet zelfstandig de weg terug naar school vinden.
  3. Back to school
    Begeleiden van oude voortijdig schoolverlaters die niet zelfstandig de weg terug naar school vinden.

 

Nieuwsgierig? In onderstaand filmpje wordt het regionale programma 2017-2020 in 5 minuutjes toegelicht.

 

 

Contact
Postbus 10.000
9200 HA Drachten
Je kunt ons alleen op afspraak bezoeken.

RMC De Friese Wouden
De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten voor regio De Friese Wouden.