APS – Algemeen Pedagogisch Studiecentrum

APS – Algemeen Pedagogisch Studiecentrum
Adres: Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
Postbus: 85475
3508 AL Utrecht
Details:

Voor wie
Voor leerlingen, docenten en schoolleiding

Doelstelling
De samenleving verandert snel en raakt steeds meer internationaal georiënteerd. Innovatie staat hoog op de agenda, net als doelmatigheid. Het onderwijs speelt in deze ontwikkeling een belangrijke rol. Met de beschikbare middelen kinderen en jongeren opleiden om in de samenleving van de 21e eeuw vooruit te kunnen, vraagt veel creativiteit. Hoe
speelt uw organisatie in op al deze veranderingen? Hoe zorgt u ervoor klaar te zijn voor de toekomst.

Stichting APS is een nonprofit onderwijsinstituut op het gebied van leren, onderwijsvormgeving, schoolontwikkeling en leiderschap. Via advies, training, coaching, projectleiding, onderzoek en ontwikkeling, werken wij met docenten, leidinggevenden en bestuurders aan duurzame vernieuwing. Onze aanpak is geënt op wetenschappelijke inzichten, deelname aan innovatieprojecten en ervaring in de praktijk van alledag. Het resultaat? Kinderen en jongeren leren hun talenten ten volle te ontwikkelen. Dat is leren inspireren volgens APS.

Openingstijden: Elke werkdag van 08:00 tot 17:00 uur
Telefoonnummer: 030 – 28 56 600