Arbeidsinspectie

Arbeidsinspectie
Adres: Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Postbus: 90801
2509 LV Den Haag
Details:

Voor wie
Werkgevers en werknemers

Doelstelling
De Arbeidsinspectie bevordert door middel van handhaving de naleving van de wetgeving op het gebied van de veiligheid en gezondheid op het werk en bestrijdt illegale tewerkstelling

Bijzonderheden
+31 70 – 333 44 44 (vanuit het buitenland)

Contactformulier

Openingstijden: Elke werkdag van 08:30 tot 16:00 uur
Telefoonnummer: 0800 – 5151