Cluster 2 (REC 2) school

Cluster 2 (REC 2) school
Details:
Voor wie
Onder Cluster 2 (REC 2) scholen vallen scholen voor dove en slechthorende kinderen en scholen voor kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden, mogelijk in combinatie met een andere handicap.
Vestigingen in
De Skelp Drachten zie hun website