Cluster 3 (REC 3) school

Cluster 3 (REC 3) school
Details:
Voor wie
Onder Cluser 3 scholen vallen scholen voor leerlingen met verstandelijke (ZML) en / of lichamelijke beperkingen (LG/MG) leerlingen die langdurig ziek zijn (LZ) en leerlingen  met epilepsie.

Vestigingen in
Zie: Stichting school Lyndenstijn in Beetsterzwaag, VSO Talryk in Drachten