De Witakker

De Witakker
Adres: Marderleane 1
8572 WG Rijs
Details:
Voor wie
Kinderen van 3 tot 16 jaar met gedragsproblematiek

Vestigingen in
Rijs, Sneek en Bolsward

Telefoonnummer: 0514-581721
Fax: 0514-581791