DUO – Dienst Uitvoering Onderwijs

DUO – Dienst Uitvoering Onderwijs
Adres: Kempkensberg 12
9722 TB Groningen
Postbus: 50103
9702 Groningen
Details:

Voor wie
Onderwijsinstellingen

Doelstelling
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. De hoofdtaken van
DUO zijn:

  • bekostigen van onderwijsinstellingen; tegemoetkoming schoolkosten;
  • verstrekken van studiefinanciering en innen van lesgelden en studieschulden;
  • erkennen van diploma’s, beheren Diplomabank;
  • organiseren van school- en staats- en inburgeringsexamens;
  • verzorgen van proces van aanmelding, selectie en plaatsing hoger onderwijs;
  • verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in diverse registraties;
  • verrijken van onderwijsgegevens tot informatieproducten;
  • fungeren als Nationaal Europass Centrum Nederland.

Contactformulier

Openingstijden: Elke werkdag van 10:00 tot 17:00 uur
Telefoonnummer: : 050-599 77 55