Friesland College locatie Sportstad Huismanstraat

Friesland College locatie Sportstad Huismanstraat
Adres: Abe Lenstra boulevard, ingang Huismanstraat 29
8448 JA Heerenveen
Postbus: 582
8440 AN Heerenveen
Details:

Opleidingen
Handel & Ondernemen
Volwasseneneducatie & AVO

Telefoonnummer: 088 – 060 34 34