GGZ – Geestelijke Gezondheidszorg Friesland

GGZ – Geestelijke Gezondheidszorg Friesland
Adres: Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden
Postbus: 932
8901 BS Leeuwarden
Details:

Voor wie
Mensen met psychiatrische stoornissen of ernstige psychiatrische problemen

Doelstelling
Het bieden van geestelijke gezondheidszorg aan mensen met psychiatrische stoornissen/problemen, soms in combinatie met een verslaving, gedragsstoornissen of verstandelijke hansicap

Openingstijden: Elke werkdag van 08:30 tot 16:30 uur
Telefoonnummer: 058 284 88 88