Guotschool

Guotschool
Adres: Rijksstraatweg 63b
9752 AC Haren
Details:
Voor wie
Kinderen van 3 tot 12 jaar met een auditieve beperking dus doof of slechthorend zijn. Cluster 2.
Telefoonnummer: 050 5331 970
Fax: 050 5331 971