Interzorg Maatschappelijk werk

Interzorg Maatschappelijk werk
Adres: Foswerterstrjitte 71
9172 PS Ferwert
Details:

Doelstelling
Biedt psychosociale begeleiding in relaties en opvoeding, rouwverwerking, eenzaamheid, financiële zorgen/huisvesting, loopbaanoriëntatie. Zorgcombinatie Interzorg werkt vanuit een christelijke identiteit

Telefoonnummer: 088 – 518 0200