Jorritsma Boschmafonds Provinciaal Studiefonds

Jorritsma Boschmafonds Provinciaal Studiefonds
Adres: Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden
Postbus: 20120
8900 HM Leeuwarden
Details:

Doelstelling
Elke inwoner van Fryslân, die een dagopleiding in het voortgezet onderwijs volgt, kan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de opleidingskosten. Bij een (gezamenlijk) belastbaar inkomen tot een bepaald minimum kunt u hiervoor een aanvraag indienen.

Bijzonderheden
Aanvraagformulieren voor het studiefonds kunnen telefonisch of schriftelijk aangevraagd worden bij: Gedeputeerde Staten van Fryslân

Telefoonnummer: 058 – 292 59 22