Kinder- en Jeugdtraumacentrum Fryslân

Kinder- en Jeugdtraumacentrum Fryslân
Adres: Holstmeerweg 1
8936 AS Leeuwarden
Postbus: 1087
8900 CB Leeuwarden
Details:

Voor wie
Kinderen of jongeren die slachtoffer of getuige waren van (een) schokkende of gewelddadige gebeurtenis(sen)

Doelstelling
Het Kinder- en jeugdtraumacentrum Fryslân biedt hulp aan kinderen en jongeren die slachtoffer of getuige waren van (een) schokkende of gewelddadige gebeurtenis(sen), zoals lichamelijk en/of geestelijk geweld, seksueel misbruik of geweld in het gezin

Kosten
Het KJTC brengt geen kosten in rekening voor traumabehandeling

Bijzonderheden
Jongeren van 18 tot 23 jaar kunnen rechtstreeks bij het traumacentrum worden aangemeld door huisarts of andere medisch specialist

Telefoonnummer: 058 – 215 70 84.