Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering

Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering
Adres: Floris Versterstraat 2
8932 BR Leeuwarden
Postbus: 2554
8901 AB Leeuwarden
Details:

Voor wie
Achterblijvers in de maatschappij

Doelstelling
Op verschillende manieren achterblijvers te laten delen in de welvaart op christelijke basis

Telefoonnummer: 058 – 234 04 00
Fax: 058 – 212 32 94