MBO in Bedrijf

MBO in Bedrijf
Adres: Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
Postbus: 7001
6710 CB Ede
Details:

Voor wie
Beleidsmedewerkers van onderwijs, mensen die beleidsmatig werken en onderwijsinstellingen

Doelstelling
Het programmamanagement MBO in Bedrijf is door de minister van OCW ingesteld om de mbo-scholen te ondersteunen bij het uitvoeren van de kwaliteitsafspraken.
Zo beoordeelt MBO in Bedrijf jaarlijks de kwaliteitsplannen van de mbo-scholen. In deze plannen geven de scholen aan op welke terreinen zij de komende jaren gaan werken aan kwaliteitsverbetering. De bevindingen van MBO in Bedrijf worden vastgelegd in een advies voor de instelling.

Telefoonnummer: 0318 – 64 85 65