Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Adres: Anna van Hannoverstraat 4
2595 BJ Den Haag
Postbus: 90801
2509 LV Den Haag
Details:

Voor wie
Iedereen

Doelstelling
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De bewindslieden zijn onder meer verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid, inclusief migratie en vrij verkeer van werknemers, uitkeringen en re-integratie, inkomensbeleid, het combineren van arbeid en zorg, arbeidsomstandighedenbeleid en inspectie daarop.

Bijzonderheden
Vragen kunnen worden gesteld via het contactformulier op de website en zullen in behandeling worden genomen door Informatie Rijksoverheid

Contact
https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier.

Openingstijden: Informatie Rijksoverheid is elke werkdag van 08.00 tot 20.00 telefonisch bereikbaar via het gratis nummer 0800-8051
Telefoonnummer: 070 – 333 44 44
Fax: 070 – 333 40 00