MOS – Maatschappelijke Onderneming Smallingerland

MOS – Maatschappelijke Onderneming Smallingerland
Adres: Zuidkade 62/1
9203 CN Drachten
Postbus: 315
9200 AH Drachten
Details:

Voor wie
0 – 80+ ers

Doelstelling
MOS organiseert activiteiten voor en met de doelgroep en ondersteunt de verschillende groepen, zoals wijkraden, jongerenwerkgroepen, speeltuinorganisaties, zelforganisaties, etc. MOS is ook actief op het gebied van de voor- en vroegschoolse educatie, het straathoekwerk en opvoedingsondersteuning

Openingstijden: Elke werkdag van 09:00 tot 16:30 uur
Telefoonnummer: 0512 – 51 55 98
Fax: 0512 – 52 57 56