RadarAdvies

RadarAdvies
Adres: Veemarkt 83
1019 DB Amsterdam
Details:

Voor wie
Provincies, gemeenten, zelfstandige bestuursorganen, ministeries, uitvoeringsorganisaties en vakbonden

Doelstelling
Bureau voor sociale vraagstukken. Onderzoek, advies en steun.
Is een bureau voor sociale vraagstukken. Vergrijzing, armoede, integratie, werkloosheid en toenemende zorg, re-integratie, probleemjongeren, veiligheid, sociaal beleid of voortijdig schoolverlaten.

Openingstijden: Elke werkdag van 08:30 tot 17:00 uur
Telefoonnummer: 020 – 463 50 50