Reik (voorheen Tjalligahiem)

Reik (voorheen Tjalligahiem)
Adres: Sixmastraat 3
8932 PA Leeuwarden
Postbus: 418
8901 BE Leeuwarden
Details:

Voor wie
Reik, orthopedagogisch expertise- en behandelcentrum in Friesland, biedt gespecialiseerde hulp bij opvoedings- en opgroeiproblemen in combinatie met een licht verstandelijke beperking. Naast kinderen en jongeren bieden wij ook hulp voor (jong) volwassenen met een beperkte sociale redzaamheid.

Doelstelling
Hulp bieden, waarbij gebruik wordt maakt van de mogelijkheden en krachten van de kinderen, de jongeren en hun gezin.

Telefoonnummer: 058-2860100
Fax: 058-288 78 07