Revalidatie Friesland

Revalidatie Friesland
Adres: Hoofdstraat 3
9244 CL Beetsterzwaag
Postbus: 2
9244 ZN Beetsterzwaag
Details:

Doelstelling
Revalideert kinderen, jongeren en volwassenen en stimuleert hen zo goed mogelijk om te gaan met hun lichamelijke beperkingen; ondersteunt mensen (opnieuw) vorm en inhoud te geven aan hun leven, eigen keuzes te maken met als doel een zo zelfstandig mogelijk bestaan

Telefoonnummer: 0512 – 38 94 94