SBO Sjalom

SBO Sjalom
Adres: J.F.Kennedylaan 6
9203 JV Drachten
Details:
Voor wie
Christelijk speciaal basisonderwijs voor ZO Friesland

Doelstelling
onderwijs voor kinderen met leer- en gedragsmoelijkheden.

Telefoonnummer: 0512 515 761
Fax: 0512 542 567