Sociaal Team Opsterland

Sociaal Team Opsterland
Postbus: 40
9244 ZN Beetsterzwaag
Details:

Voor wie
Mensen die zich moeilijk staande kunnen houden in de samenleving en die te kampen hebben met problematiek op meerdere levensterreinen, waarbij het zelfstandig wonen mogelijk in het geding is. Mensen die zelf niet (meer) in staat zijn de benodigde hulp in te schakelen en mogelijk een gevaar gaan vormen voor zichzelf of omgeving of overlast veroorzaken voor hun omgeving

Doelstelling
Vroegtijdig signaleren van individuele problematiek die kan leiden tot bv huisuitzetting of negatieve gevolgen voor de omgeving. Het verbeteren van de hulpverlening aan die mensen, waar dit tot nu toe geen effect heeft of heeft gehad. Het aanpakken van probleemsituaties, die negatieve gevolgen hebben voor de omgeving. Het voorkomen van huisuitzetting. Het bieden van een tweede kans na een onvermijdbare huisuitzetting. etc

Openingstijden: Maandag tot en met donderdag
Telefoonnummer: 0512 – 38 40 40