Sociaal Team Tytsjerksteradiel

Sociaal Team Tytsjerksteradiel
Adres: Postbus 84
9230 AB Surhuisterveen
Details:

Voor wie
Het sociaal team is er voor gezinnen en alleenstaanden die kampen met problemen op meerdere terreinen en die zelf geen hulp zoeken.

Bijzonderheden
Anneke van der Kooi,procesmanager CJG Boarnsterhim
Email: a.vanderkooi@cjg-boarnsterhim.nl en teamleider van de sociaal teams in
Boarnsterhim en Tytsjerksteradeel

Telefoonnummer: (0512) 368500