Stichting Achter de Regenboog

Stichting Achter de Regenboog
Postbus: 13012
3507 LA Utrecht
Details:

Voor wie
Kinderen (0 tot 18 jaar) en andere betrokkenen, die te maken krijgen met een overlijdensgeval in het gezin

Doelstelling
Gevoelens en ervaringen delen met lotgenoten, voorlichting geven aan kinderen en derden, deskundigheidsbevordering, training aan derden

Openingstijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur -11.00 uur
Telefoonnummer: 0900 – 233 41 4