Support Fryslân

Support Fryslân
Adres: Bonifatiusplein 21a
8911 JT Leeuwarden
Details:

Voor wie
Jongeren tussen de 12 en 20 jaar die om uiteenlopende redenen een steuntje in de rug kunnen gebruiken

Doelstelling
Support Fryslân koppelt een vrijwilliger (een maatje, iemand op wie de jongere kan rekenen) aan een jongere. De bedoeling is dat zij regelmatig afspreken iets te ondernemen. Het gaat voornamelijk om het “er zijn” voor de jongere. De jongere bepaalt zelf met wie hij/ zij op pad wil en hoe vaak.

Telefoonnummer: 058 -213 78 61