Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid

Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid
Adres: Buitenhof 34
2513 AH Den Haag
Postbus: 20004
2500 EA Den Haag
Details:

Voor wie
De Nederlandse regering

Doelstelling
De WRR heeft tot taak de regering te adviseren over vraagstukken die van groot belang zijn voor de samenleving. In tegenstelling tot andere adviesraden, is de WRR niet aan één beleidsector verbonden. De adviezen van de WRR zijn sector overstijgend. Ze gaan over de richting van het overheidsbeleid voor de langere termijn.

Contactformulier

Openingstijden: Elke werkdag van 08:30 tot 17:00 uur
Telefoonnummer: 070 – 356 46 00