Zorgbelang Fryslân…

Zorgbelang Fryslân…
Adres: Harlingertrekweg 53
8913 HR Leeuwarden
Postbus: 186
8900 AD Leeuwarden
Details:

Voor wie
Voor iedereen die wel eens iets te maken heeft met de gezondheidszorg. Niet alleen mensen met een ziekte, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking

Doelstelling
Het toetsen en verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg, waarbij de zorgvraag uitgangspunt is en inspraak en medezeggenschap op het beleid van patienten en consumenten goed geregeld is

Openingstijden: Elke werkdag van 08:30 tot 17:00 uur
Telefoonnummer: 058 – 215 92 22