Vanaf volgend jaar treedt een nieuwe wet in werking, waardoor deelnemers aan het MBO zich vóór 1 april aan moeten melden bij een beroepsopleiding. Inschrijving vóór 1 april geeft recht op toelating tot de opleiding, wanneer de aanmelder de juiste vooropleiding heeft en aan de intake-activiteiten deelneemt. Wel kan er sprake zijn van een maximum aantal opleidingsplaatsen, een alternatief moet dan geboden worden. Aanmelding na 1 april kan betekenen dat men niet kan starten met de beroepsopleiding. Het is toegestaan om na 1 april nog te switchen van opleiding. De nieuwe wet geeft de aanmelder ook het recht om een studiekeuze advies te vragen.
Voor de zomer heeft het Ministerie van OCW een presentatie gehouden over de nieuwe wet. Daarnaast is er onlangs een document opgesteld waarin FAQ beantwoord worden.